C C C C A+ A A- X

Бюджет

С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, протокол № 2 от 24.01.2019 г.

е утвърден бюджета на Районен съд – Поморие за 2019 година,
който е в размер на 699 468 лева, разпределен по показатели, както следва:

 

1. Разходи за възнаграждения на персонала;

2. Други възнаграждения и плащания на персонала в т.ч. плащания за съдебни заседатели;

3. Осигурителни вноски;

4. Разходи за текуща издръжка, включваща:

• разходи за материали (копирна хартия, тонери и др.);
• режийни разходи (вода и електрическа енергия);
• разходи за външни услуги (хонорари на вещи лица; преводачески услуги, поддръжка на копирни машини, телекомуникационни услуги, кореспонденция, поддръжка на деловодни програми и информационни системи) и други.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация