C C C C A+ A A- X

Други

Административен секретар

Организира, ръководи и контролира работата на съдебните служители и служителите в помощните звена на съда. Управлява съдебната сграда, като следи за състоянието на помещенията и инвентара в тях и организира поддръжката им, за което докладва на председателя; планира и организира всички дейности по поддържането на съдебната сграда. Организира връзките с други органи и институции. Организира изготвянето на проекта за бюджет на съда. Контролира събирането на таксите и реализирането на вземания на съда. Организира снабдяването и оборудването на съда. Организира въвеждането и поддържането на информационни системи в съда. Организира събирането и обобщаването на статистическа информация. Извършва проучвания и формира препоръки за административни, организационни и процедурни промени.

Гавраил Бачев

Административен секретар

Етаж: 2

0596 22 141

Главен счетоводител

Анализира финансовото състояние на съда. Отговаря за извършените разходи. Осъществява осчетоводяването на всички приходи и разходи извършени в процеса на дейността на съда. Класифицира и съхранява всички документи свързани с това. Извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда. Извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите и служителите, вещите лица, съдебните заседатели и свидетелите.

Милена Митева

Главен счетоводител

Етаж: 2

0596 22 141;0596 / 22 072

Съдебно-изпълнителна служба

Работно време

  • Работно време с граждани:
  • от понеделник до петък
  • - преди обяд от 9.00 ч. до12.30 часа
  • -спед обяд от 13:00 ч. до 17:00 часа

Образува и съхранява изпълнителните дела. Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела - молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

Атанаска Павлова

Съдебен деловодител в СИС

Етаж: 1

0596 22 471

sis@court-pomorie.org

Системен администратор

Иванка Тодорова

Системен администратор

етаж 1

0596 22 471

Служба по Вписванията

Работно време

  • От понеделник до петък
  • -преди обяд от 10:00ч. до 12.30ч.
  • -след обяд от 13:00ч. до 15:00ч.

Златка Анестиева

главен специалист

етаж 1

0596 22 533

Мария Аладжова

старши специалист

етаж 1

0596 22 533

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация