C C C C A+ A A- X

Регистратура

Регистратура /изпълнява се от Деловодство/

Работно време

  • От понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Етаж: 2 Tелефон: 0596 / 22 072 e-mail: delovodstvo@court-pomorie.org Деловодството обработва гражданскии и наказателни дела При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. Деловодството издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове и други документи след подаване на писмена молба. Деловодството изпълнява и функциите на служба Регистратура. В регистратурата се внасят всички обвинителни актове, подават всички искови молби и молби отнасящи се за отлагане, пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за внесени държавни такси, становища, заключения на експерти и вещи лица, молби за издаване на преписи и изпълнителни листове и др. В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Запознаването с делата се извършва деловодството. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер на дело и година.

Анна Янкова

съдебен деловодител

Етаж: 2

0596 22 072

a_yankova@court-pomorie.org

Атанаска Желева

съдебен деловодител

Етаж: 2

0596 22 072

a_zheleva@court-pomorie.org

Иванка Мерджанова

съдебен деловодител

Етаж: 2

0596 22 072

i_merdzhanova@court-pomorie.org

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация